Olen Kaisa Maria Peltoniemi (TtM, opettaja, ft (psykofyysinen), seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja (SSS), psykologian aineopinnot (60 op) sekä  Ajassa- terapia- ja koulutuspalveluiden omistaja )

Minulle ominaista on aina ollut ihmisten auttaminen ja liikunnallisuus, joten fysioterapeutin ammatti  oli ensimmäinen luonteva valinta. 

Ensimmäistä lasta odottaessani lähdin yliopistoon opiskelemaan terveystieteitä.  Valmistuin terveystieteiden maisteriksi terveydenhuollon opettajan koulutusohjelmasta - olen toiminut opettajana siitä asti.

Kehon ja mielen yhteys on aina kiehtonut mieltäni .  Fysioterapeuttiopintojen lopputyönä tutkin psykofyysistä teemaa - kehonkuvaa ja siihen vaikuttavia  asioita.  

Seksologian jatko-opintojen lopputyössä tutkin kehollisten menetelmien käyttöä osana seksuaaliterapiaa - näitä menetelmiä ovat kehonkuva-, rentous- ja hengitysharjoitukset. Seksuaalisuus koostuu kehon ja mielen yhteistyöstä. Valmistuin seksuaalineuvojaksi 2013 ja seksuaaliterapeutiksi 2016. 

Olen hankkinyt psykologian osaamista Jyväskylän avoimen yliopiston kautta opiskelmalla psykologian aineopinnot, joten minulla on näin psykologian opettajan pätevyys. 

Terapiatyössäni käytän integratiivista otetta, jolloin hyödynnän fysioterapiatieteen, seksologian, psykologian, hoitotieteen ja kasvatustieteen osaamistani. 

Joogan kautta olen oppinut isoimpia asioita elämässäni - elämä on täynnä stressiä ja ikäviäkin asioita, mutta olennaista on se, miten niihin reagoimme! Tuntemalla oman kehomme ja sen reaktiot, voimme pitää siitä myös huolta! 

Olen auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS),  seksuaaliterapeutti, Seksologisen seuran asiantuntija jäsen, fysioterapeutti (psykofyysinen ), terveystieteiden maisteri ja opettaja. 

omakuva.jpg

Koulutuksia ja kursseja ajan varrelta:

* Potilassiirtojen ergonomiakortti kouluttajakoulutus (Ttl), 2019.

* Psykologian aineopinnot 35 op, 2018

* Rosen- metodi jatkokurssi 4-10.6.2017

* Rosen- metodi, peruskurssi, 9.-11.12.2016

* IHÄPEÄN KANSSA TYÖSKENTELY TERAPIASSA 7.10.2016

* Seksologian jatko-opinnot 22.9.2016, 40 op

* Toimiva lapsi & perhe - menetelmä: Lapset      puheeksi 12.12.2013

* Seksuaalineuvojan opinnot 24.5.2013, 20 ov

* Ammatillisen opettajan verkostotyö 1.9.2011, Jyväskylä ammattikorkeakoulu, 5 op

* Yksilöllinen oppiminen III - koulutus Jyväskylä ammattikorkeakoulu 25.3.2011, 5 op

* KV - osaajakoulutukset: opettajan työelämäjakso UK:ssa, huhtikuu 2008

* Ongelmaperustainen pedagogiikka. Lapin Yliopisto, 11.12.2006 8 op

* KV - osaajakoulutukset: opettajan työelämäjakso UK:ssa, toukokuussa 2005

Referenssit: 

  • Lapin koulutuskeskus REDU opettaja, 20- vuotta.

  • LSHP - Nuorisopsykiatrian klinikka - palveluntuottajana, psykofyysinen fysioterapia.   

  • Lapin kuntoutus Oy - palveluntuottajana,  seksuaaliterapeutti ja kouluttaja