Sukupuolella on väliä!

Päivitetty: 10. huhtik.

Viime aikoina Suomessa on vilkkaasti jopa fanaattisesti keskusteltu mediassa sukupuolisensitiivisestä päivähoidosta- ja koulusta. Sitä ennen tapetilla on ollut sukupuolineutraali avioliittolaki, ja sen vahvistuminen. Suomessa on ollut pitkään myös ymmärrystä puolustaa nollatoleranssia sukupuolistahäirintää ja -syrjintää vastaan.


Tässä blogi- kirjoituksessa ei aio ottaa kantaa edellä mainittuihin kysymyksiin sinällään, vaan tuoda tietoisuuteen nykytiedon valossa SUKUPUOLEN määritelmään tieteen valossa, unohtamatta ihmisoikeuksia.


”Ihmisen sukupuolta on vaikea määritellä yksiselitteisesti.” Vain kahden eri sukupuolen olemassaolo (naisen ja miehen) on, lääkärin* ja biologin** näkökulmasta, järjetön jopa mahdoton.


Sukupuolen määrittely on haastavaa, tarkastellaanpa asiaa biologisen tai lääketieteellisen tiedon pohjalta. Ihmisen biologisen sukupuolen voi määrittää ainakin kahdella tavalla. Kun määritys tehdään kromosomeista, useimmat ihmiset voidaan jakaa kahteen ryhmään, mieheen ja naiseen. Jokainen varmasti muistaa koulun biologian tunneilta merkkiyhdistelmät XX ja XY. Perinteisesti tämä asia oli selvää, jos kromosomeja on kaksi samanlaista (XX), kyse on naisesta, mikäli kromosomit ovat eri paria (XY), kyseessä on mies.


Mutta asia ei ole näin yksinkertaista – tiede on mennyt eteenpäin, ja ymmärrys muuttuu. Sikiöaikana XX-naisilla toinen X-kromosomi lakkaa toimimasta jo sikiöaikana, mutta miehen ainoa X-kromosomi pysyy aktiivisena. Lisäksi samalla ihmisellä, eri kudostyypeissä, X- kromosomi voi käyttäytyä monimuotoisesti - esimerkiksi voi esiintyä tyyppejä: XO (eli toinen sukupuolikromosomi puuttuu) tai yhdistelmä voi olla XXY tai XYY.


Haastavaa ja jopa uskomatonta on se tieto, että toimimaton X- kromosomi voi elämänkulussa alkaa toimimaan uudelleen. Tavallaan sukupuoli voi siis muuttua elämämme aikana. Vaikeutetaanpa ajattelua vielä lisää. Nykytiedon mukaan XX- tyypin ihmisellä (jota olemme kutsuneet naiseksi), voi olla täysin toimivat miehen sukuelimet ja päinvastoin.


Ihmisen ULKOISTEN ominaisuuksien mukaan, suurimmalla osalla meistä on syntyessään sukuelimet, joiden perusteella meidät on luokiteltu tytöksi tai pojaksi. Osa lapsista syntyessään omaa tunnusomaisia piirteitä molemmista sukupuolista. Joskus syntymässä tytöksi määritelty vauva, voi myöhemmin saada tiedon, että hänellä on kehossaan myös kivekset. Toisinaan tällainen intersukupuolinen lapsi varttuessaan kokee voimakkaasti olevansa mies tai nainen.


Seta ry:n arvion mukaan suomalaisten intersukupuolisten ihmisten määrä on 1200- 93 000 ja Suomessa syntyy 10- 850 edellä kuvattuja intersukupuolista vauvoja, riippuen määritelmistä. Väljyys luvuissa liittyy siihen, että osa intersukupuolisista ihmisistä saavat tiedon tästä vasta murrosiässä, kun kuukautiset eivät alat tai lapsen saamisessa on vaikeuksia.


Voi kuitenkin olla niin, että sekä kromosomit että ulkoiset tunnusmerkit määrittelevät henkilön pojaksi mutta hän tuntee silti olevansa tyttö (tai päinvastoin). Joskus ihminen tuntee sukupuolista vetoa ja halua samaa sukupuolta olevaa kohtaan. Näihin meille jo arkipäiväisten ilmiöiden syihin ei vielä ole täyttä varmuutta. KUITENKIN varmuus ja suuri yksimielisyys tiedepiireissä on siitä, että homoseksuaalisuus on synnynnäinen ja osittain jopa perinnöllinen ominaisuus.


Nykyisin puhutaankin jo sosiaalisesta sukupuolesta, jotka viittaavat yksilön ja myös kulttuurin muokkaamasta sukupuolesta. Tunne omasta sukupuolesta on paljon laajempi käsite kuin pelkkä seksuaalisuus. Oma kokemus sukupuolesta on myös ihmisoikeus!


Mikko Hurme on lääkäri ja immunologian professori Tampereen yliopistossa *

Johanna Mappes o evoluutioekologian akatemiaprofessori Jyväskylän yliopistossa**


48 katselukertaa0 kommenttia