Lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiaa,  joka on asiakaskeskeistä, tavoitteellista, vuorovaikutuksellista sekä voimavarakeskeistä terapiaa.

 

  • Lyhytterapian tavoitteena on auttaa ja tukea ihmisiä löytämään omat voimavaransa

  • vahvistaa itsetuntemusta ja auttaa tunteiden säätelyssä, stressinhallinnassa sekä uupumuksen oireiden tunnistamisessa ja lievittämisessä.

  • Lyhyt terapia sopii lieviin mielenterveyden ongelmiin, kuten lievään masennukseen, ahdistuneisuuteen tai pelkotiloihin.

  • Syitä hakeutua lyhytterapiaan voi olla myös äkilliset elämänmuutokset, perhe tai parisuhde ongelmat, opiskelun haasteet tai oma jaksaminen.

  • Lyhytterapiassa etsitään keinoja päästä kriisivaiheesta eteenpäin.

Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvitse terveydenhuollon lähetettä tai mielenterveyden diagnoosia. Terapia ei kuulu KELA korvauksen piiriin.

EI sovellu vaikeampiin mielentrveydenongelmien hoitoon. 

  • Facebook
20211119_1618540.7450022039419926.png
logo (1) (1).jpg
Aikaa itselle - rentouttava keho & mieli-hoito