• Facebook

Lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiaa,  joka on asiakaskeskeistä, tavoitteellista, vuorovaikutuksellista sekä voimavarakeskeistä terapiaa.

 

  • Lyhytterapian tavoitteena on auttaa ja tukea ihmisiä löytämään omat voimavaransa

  • vahvistaa itsetuntemusta ja auttaa tunteiden säätelyssä, stressinhallinnassa sekä uupumuksen oireiden tunnistamisessa ja lievittämisessä.

  • Lyhyt terapia sopii lieviin mielenterveyden ongelmiin, kuten lievään masennukseen, ahdistuneisuuteen tai pelkotiloihin.

  • Syitä hakeutua lyhytterapiaan voi olla myös äkilliset elämänmuutokset, perhe tai parisuhde ongelmat, opiskelun haasteet tai oma jaksaminen.

  • Lyhytterapiassa etsitään keinoja päästä kriisivaiheesta eteenpäin.

Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvitse terveydenhuollon lähetettä tai mielenterveyden diagnoosia. Terapia ei kuulu KELA korvauksen piiriin.

EI sovellu vaikeampiin mielentrveydenongelmien hoitoon. 

Screenshot_20220504-131950_CC Express.jpg

(Etä) terapiapakeit avuksesi: 
# Matalan kynnyksen neuvontakäynti 1,5 h  (75 €)

# 3 tapaamiskertaa (195 €)
# 5 tapaamiskertaa (324 €)
# 8 tapaamiskertaa (496 €)
# Kehon ja mielen rauhaa, 3 tapaamiskertaa (159 € )
# suunta parempaan seksuaalisuuteen 3 tapaamiskertaa (159€)

Female Bust