Screenshot_20220507-201319_CC Express.jpg

HOTER - YKSILÖLLINEN VALMENNUS 

  • TRE- stressinpurku harjoitteet

  • Hengitysterapia

  • Vagushermon aktivointi - harjoitukset

  • Psykofyysinen kehonhuolto

 

 

OHJAUSPALVELUT

  • Palveluohjaus ja asiamiespalvelut

  • Ammatillinen kuntoutusohjaus ja -valmennus

  • Uraohjaus 

Hoter (holistinen terapia)- valmennuksen tavoitteena on päästä hyvinvoinnin alkulähteille- kehon ja mielen tasapainoon, käyttämällä kehomme omia resursseja paranemisprosessissa.

Valmennus keskittyy tasapainoisen hengityksen oppimiseen, kehon luonnollisiin liikemallien eheyttämiseen ja kroonisen stressin myötä kehoon rakentuneen lihasspanssarin/lihasjännityksen purkuun psykofyysisen fysioterapian menetelmin sekä TRE- sressinpurku harjoituksilla. Lisäksi valmennuksessa paneudutaan

vagus hermon toiminnan säätelemiseen palauttamalla hermoston rentoutunut tila spesifien harjoitusten kautta. 

Ohjauspalvelut tarjoavat ammatillista kuntoutusohjausta, kun työntekijän terveydellinen rajoite estää tekemästä hänen nykyistä työtään. Tarjoamme kuntoutussuunnittelupalveluita, 

työhönpaluusuunnitelman laatimisessa, terveydentilalle soveltuvien työtehtävien etsimisessä ja esimerkiksi työkokeilupaikan järjestämisessä. 

Uraohjauksen tarkoituksena on tarjota henkilöille työllistymistä edistävää valmennusta. (Laki muutosturvasta, 1.1.2017.)  v Työllistymistä edistävä valmennus on siis lain edellyttämää, ja hyvin toteutettu uraohjaus  antaa postiivisen ja vastuullisen kuvan työnantajasta!