Psykofyysinen fysioterapia

Olen perehtynyt kehon ja mielen yhteistyöhön fysioterapian opinnoissani sekä seksologian jatko-opinnoissani. Keho yleensä reagoi ahdistukseen tai strsessiin ennen kuin mieli  ehtii toimia.  Keho myös muistaa asioita, mitä mieli pitää piilossa. Psykofyysisessä fysioterapiassa pyritään löytämään kehon ja mielen yhteys uudestaan. 

Harjoitteina  käytetään:  hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia sekä rentous- ja vuorovaikutusharjoituksia. 

Lisäksi käytän työssäni hierontaa kehon kokonaisvaltaiseen rentoutumiseen pyrkien. 

Kyseisistä harjoitteista hyötyvät ne henkilöt, joilla on

  • oman kehon hahmottamisongelmia

  • traumaattisista stressiraktioista fyysisiä oireita 

  • stressioireita

  • unettomuutta

  • jännittyneisyyttä tai uupumusta 

  • pitkittyneitä kiputiloja 

  • masennusta

  • syömishäiriöitä

  • paniikkioireita

 

 

 

 

 

Fysioterapeutti

 

Kaisa Maria Peltoniemi

Valvira: Rekisteröintinumero:

60001353220